2110124738 | 6973660430

Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συντήρηση καυστήρων πετρελαίου, φυσ. αερίου και υγραερίου.
  • Επισκευή βλαβών καυστήρα και αυτονομίας
  • Εγκατάσταση καυστήρων πατρελαίου ή φυσικού αερίου και υγραερίου
  • Εγκατάσταση αυτονομίας
  • Εγκατάσταση παροχής φυσικού αερίου και υγραερίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας.